Onze producten
Persoonlijke Arbeidsmarktscan

Advies kansrijke studies

Met de Arbeidsmarktscan kan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanzienlijk worden verbeterd. Studenten kunnen bij de keuze voor een opleiding of specialisatie gefundeerd een besluit nemen.

 

Inzicht in kansen geeft houvast

De gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is al jaren een van de hete hangijzers tussen werkgevers en onderwijs en in het beleid van de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken. De Arbeidsmarktscan geeft een stevige indicatie van de kansen in alle beroepen voor de komende jaren, de kans op langdurige werkloosheid in de komende vijf jaar en de kans op robotisering of automatisering van beroepen. De Arbeidsmarktscan kan daarom mede bepalend zijn bij studie- en beroepskeuze.

De kloof verkleinen

In het middelbaar beroepsonderwijs volgen momenteel bijna 100.000 studenten een opleiding voor een beroep met slechte kansen op de arbeidsmarkt. Zelfs nu de economie groeit en de kansen in bijna alle beroepen verbeteren. Arbeidsmarktkansen.nl wil dat door de inzet van de arbeidsmarktscan de kloof tussen de beroepsopleidingen en de vraag op de arbeidsmarkt kleiner wordt.

Met de Arbeidsmarktscan bieden we een objectief en hands-on instrument, waarmee studenten op basis van een korte vragenlijst zicht krijgen op hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt. In een persoonlijk rapport geven we antwoord op vragen als:

  • Wat is mijn kans op werk in mijn toekomstige functie of beroep?
  • Hoe ontwikkelt mijn regionale arbeidsmarkt zich?
  • Welke functies of vakgebieden zijn nog meer interessant voor mij?
  • Welke werkgevers/ intermediairs in mijn regio hebben interessante vacatures?
  • Wat is de kans op langdurige werkloosheid in de komende vijf jaar?
  • Wat is de kans dat mijn beroep in de toekomst wordt geautomatiseerd of gerobotiseerd?
 

Welke studies, skills en beroepen hebben nu en in de toekomst goede kansen op de arbeidsmarkt?

Naast de Arbeidsmarktscan koppelen wij onze arbeidsmarktdata voor studieadvies, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het verbeteren van het curriculum. We kunnen voor alle beroepsopleidingen de meest gevraagde skills, vaardigheden en competenties aanleveren, gebaseerd op een analyse van twee miljoen actuele vacatures. Dat is zowel voor studenten als voor opleiders belangrijke informatie, waarmee de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verkleind.

  Onze klanten & partners  

Meer weten?

Meer weten?

Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
U dient een geldig e-mailadres in te vullen
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht