Privacy Statement

Arbeidsmarktkansen.nl verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden gebruikt om het ons mogelijk te maken u uw persoonlijke rapport arbeidsmarktkansen.nl of een rapport ten behoeve van hypotheekverstrekking te versturen. De verwerking hiervan geschiedt in een beveiligde omgeving (ISO 27.001).

De persoonsgegevens van de ontvangers van een rapport arbeidsmarktkansen.nl worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het maken van en het u doen toekomen van uw rapport. De persoonsgegevens die we hebben worden na zes maanden automatisch vernietigd. Die periode is gelijk aan de geldigheidsduur van het de arbeidsmarktscan. Noch Arbeidsmarktkansen.nl, noch daaraan gelieerde partijen zullen uw persoonsgegevens voor andere doelen gebruiken.

Van de rapporten die we maken ten behoeve van consumenten die een hypotheek aanvragen, sturen we alleen met uw goedkeuring een samenvatting naar uw hypotheekadviseur. We doen dat om mogelijke fraude met de pdf-rapporten te voorkomen. Daarnaast maken we analyses (zonder gebruik te maken van uw persoonsgegevens) per regio, inkomensklasse en opleidingsniveau, met het doel om in de toekomst onze serviceverlening verder te verbeteren.

We zullen alles doen wat binnen onze macht ligt om de veiligheid van onze processen te optimaliseren en de privacy van onze klanten maximaal te garanderen.