Nieuws
Minister in brief: bredere toepassing arbeidsmarktscan bij hypotheken

Minister in brief: bredere toepassing arbeidsmarktscan bij hypotheken

24-06-2019

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat flexwerkers vanaf eind 2019 een hypotheek kunnen krijgen met Nationale Hypotheekgarantie als ze over “bestendig inkomen” beschikken. En of dat zo is wordt bepaald met de Arbeidsmarktscan van Arbeidsmarktkansen.nl. Mensen met goede kansen op de arbeidsmarkt komen in aanmerking, ook als ze oproepkracht, uitzendkracht of een ander soort flexwerker zijn, of als ze een tijdelijk dienstverband hebben.

Deze bredere toepassing van de Arbeidsmarktscan is uitvloeisel van overleg in het Platform Hypotheken in 2018. In dat platform zitten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), de Vereniging Eigen Huis (VEH), individuele aanbieders van hypothecair krediet, hypotheekadviseurs en diverse brancheorganisaties (Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en Adfiz).

Ollongren schijft in de brief, die op 21 juni naar de Kamer is gestuurd: “NHG wil in het najaar een pilot starten waarbij NHG ook de Arbeidsmarktscan kan gaan accepteren naast de bestaande mogelijkheden van de Perspectiefverklaring en inkomensbepaling op basis van drie jaar arbeidsverleden. Hierdoor kunnen meer mensen met een flexibel inkomen verantwoord een hypotheek met NHG krijgen. Tijdens de pilot zal worden toegewerkt naar de ontwikkeling van één integraal instrument om het inkomen voor consumenten met een flexibel inkomen op een consistente wijze vast te stellen. Hierbij zal op een evenwichtige wijze het huidige inkomen, het arbeidsverleden, de contractvorm en iemands perspectieven op de arbeidsmarkt integraal worden meegewogen. Onder hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs is veel draagvlak voor deze pilot. Negen kredietverstrekkers hebben zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van de pilot. Bij het platform is aangegeven dat het belangrijk is om in de pilot aandacht te besteden aan de risico’s, zoals conjunctuurrisico’s en werknemers in bepaalde sectoren. Op langere termijn kunnen de ervaringen uit deze pilot ook worden gebruikt bij zelfstandigen, door ook hier het perspectief mee te laten wegen bij de bepaling van het toetsinkomen. Ik vind het belangrijk dat NHG met partijen uit de sector werkt aan deze pilot, zodat mensen met een flexibel inkomen die nu onnodig belemmerd worden meer mogelijkheden krijgen om op verantwoorde wijze een hypotheek af te sluiten.”

Voorlopig wordt de Arbeidsmarktscan alleen gebruikt bij flexwerkers. In de toekomst is het mogelijk dat bij iedereen die langdurige financiële verplichtingen aangaat ook wordt gekeken naar de kansen op de arbeidsmarkt, en dus naar de kans op een bestendig inkomen.

  Onze klanten & partners  

Meer weten?

Meer weten?

Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
U dient een geldig e-mailadres in te vullen
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht