Nieuws
Loopbaan APK’s moeten toegankelijk worden voor iedereen

Loopbaan APK’s moeten toegankelijk worden voor iedereen

15-05-2019

Om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt, is het steeds belangrijker dat werknemers hun eigen arbeidsmarktpositie kennen. Wel moeten deze loopbaan APK’s meer toegankelijk worden voor een bredere doelgroep, blijkt uit de onderzoeksresultaten van HAN en Saxion. Daarnaast is het een uitdaging om medewerkers te betrekken, maar de mensen die een loopbaan APK doen vinden het van toegevoegde waarde.

Tijdens het Loopbaan APK Event op 14 mei werden de onderzoeksresultaten van het rapport ‘Loopbaan APK’s gekeurd’ gepresenteerd. Hierbij waren werkgevers, beleidsmakers, O&O fondsen, beroepsverenigingen, loopbaanadviseurs en aanbieders van loopbaan APK’s aanwezig.

Er lijkt nog geen eenduidige definitie te zijn van wat de loopbaan APK is, maar de onderzoekers geven in het rapport een aantal aanbevelingen voor de voorwaarden van een goede loopbaan APK.

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport:

  • Het ideale loopbaaninstrument combineert zelfinzicht met inzicht in de huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie. Arbeidsmarktdata is essentieel om inzicht te krijgen in die positie.
  • Centrale afstemming tussen alle dataleveranciers is nodig voor een eenduidige datastructuur.
  • Ondersteuning van (loopbaan)professionals is cruciaal voor het succes van een loopbaan APK. Het is wel van belang dat dit onafhankelijk wordt ingezet.
  • De loopbaan APK moet toegankelijk zijn voor de volle breedte van de arbeidsmarkt, nu maakt nog maar een te beperkt gedeelte hier gebruik van.

Het begint bij bewustzijn

Veel medewerkers zijn vooral bezig om hun huidige werk goed te doen en weten niet wat hun arbeidsmarktwaarde is en wat ze hiermee kunnen doen. Deze bewustwording bij medewerkers is belangrijk. Organisaties veranderen continu met de markt mee en er ontstaan steeds nieuwe technologische oplossingen. Medewerkers moeten hier ook in meebewegen en daarom is het noodzakelijk om zich voor te bereiden op de toekomst, bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden te leren. Een loopbaan APK maakt mensen bewust van hun positie op de arbeidsmarkt en waar hun kansen liggen. Deelnemers aan het onderzoek vinden dat het toegevoegde waarde heeft en zou het ook aanraden aan anderen.

Geert-Jan Waasdorp aan het woord over het belang van arbeidsmarktdata. 

Begin klein

Eén van de sprekers tijdens het event was de directeur van drukkerij Snep, een familiebedrijf dat zich in een krimpende sector bevindt: “Ik gun het mijn medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. We bieden nu loopbaan APK’s aan in de vorm van testen en gesprekken met een coach. Een groot deel van de medewerkers is in beweging gekomen en volgt nu bijvoorbeeld een opleiding.” Hij benadrukt dat vooral de bereidheid van medewerkers om mee te doen belangrijk is, maar ook vertrouwen en onafhankelijkheid van de coach. Zijn tip: doe het gewoon. Ook kwam er uit de paneldiscussie naar voren dat er vaak groot gedacht wordt, maar dat je beter klein kunt beginnen in plaats van direct heel lange trajecten aan te bieden. Begin bijvoorbeeld eens met een test, zodat de medewerkers weten wat hun arbeidsmarktpositie is en verleid worden om daar een vervolg aan te geven. De drempel is dan voor hen ook minder groot om de stap te zetten.

Data toegankelijk voor iedereen

Andere tips die naar voren kwamen is om het onderdeel te maken van het HR-beleid. Nu staat vaak in de CAO dat mensen recht hebben op een loopbaan APK, maar wordt hier verder weinig gebruik van gemaakt. Dat heeft veelal te maken met het feit dat mensen zich niet bewust zijn van het belang. Daarnaast kwam ook naar voren in de paneldiscussie dat loopbaan APK’s meer toegankelijk moeten worden voor iedereen. “Het probleem is niet dat de data er niet is, maar dat dit nog niet bij alle medewerkers en werkzoekenden terecht komt. De data is er voor mbo-niveau 1 tot hogeropgeleiden, voor alle functies én regio’s. Het zou mooi zijn als deze informatie niet alleen beschikbaar wordt gesteld vanuit de werkgever, maar dat het toegankelijk is voor iedereen”, zegt Geert-Jan Waasdorp, eigenaar van Intelligence Group.

Meer informatie over onze loopbaan APK?

Intelligence Group en Arbeidsmarktkansen.nl hebben samen de Arbeidsmarktscan ontwikkeld. Met onze Arbeidsmarktscan weet iedere medewerker en werkzoekende wat zijn of haar huidige en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt zijn. Een helder en persoonlijk rapport voor preventieve mobiliteit en het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast leveren we onze arbeidsmarktdata aan andere leveranciers van loopbaanportals, testen en systemen. Kijk op onze productpagina of neem direct contact op via [email protected]

Arbeidsmarktkansen.nl is een zusterbedrijf van Intelligence Group.

  Onze klanten & partners  

Meer weten?

Meer weten?

Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
U dient een geldig e-mailadres in te vullen
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht
Dit veld is verpicht