Geen Paniek!
Maar ook jouw baan gaat eraan

De toekomst komt maar met een dag tegelijk.

Angst voor de toekomst is van alle tijden. En altijd blijkt dat de onheilsprofeten zich vergissen. Wie vijftig jaar geleden had voorspeld dat de economie en de werkgelegenheid net als in de 150 jaar daarvoor met gemiddeld twee procent per jaar zouden groeien, had een correcte voorspelling gedaan.

 

Boek: Geen Paniek! Maar ook jouw baan gaat eraan

Mathijs Bouman: Eloquent geschreven, vlot leesbaar en optimistisch over de toekomst. Een belangrijk boek!

Intermediair.nl: 'Fascinerend boek'.

Het idee dat menselijke arbeid overbodig wordt door de uitvinding van machines, robots en kunstmatige intelligentie is van alle tijden. Door de eeuwen heen hebben onheilsprofeten de mensheid angst aangejaagd met hun sombere voorspellingen over onze toekomst. Het boek Geen Paniek! rekent af met deze handelaren in doemscenario's. 

Ja, door nieuwe technologie gaan alle sectoren van de economie op de schop. Overal zien we disrupties van bestaande modellen. Maar de snelheid waarmee die veranderingen zich voltrekken ligt veel lager dan de profeten beweren. En altijd hebben nieuwe technologieën, van het weefgetouw tot de trein, de auto, de elektriciteit en de personal computer, gezorgd voor het ontstaan van totaal nieuwe beroepen. 

Toen begin jaren tachtig van de vorige eeuw de desktop computer werd geïntroduceerd was de voorspelling dat de hoeveelheid werk drastisch zou afnemen. We hebben ons sindsdien 35 jaar lang te pletter geautomatiseerd en gerobotiseerd. En in diezelfde tijd is de Nederlandse beroepsbevolking in omvang verdubbeld, zijn er honderden nieuwe beroepen ontstaan en werken we meer dan ooit tevoren. 

Toch zijn er rondom economie en arbeidsmarkt twee zaken om je zorgen over te maken. De eerste is dat veel mensen te weinig aan hun ontwikkeling doen. Ze verwerven onvoldoende nieuwe, toekomstgerichte vaardigheden en competenties. Het tweede punt van zorg is de manier waarop we in Nederland arbeid, ontslagrecht, uitkeringen, flexwerk, pensioenen en de vacaturemarkt hebben georganiseerd. Het lukt maar niet om vanuit de politiek, werkgevers en werknemers een toekomstgericht en toekomstbestendig model te omarmen. Vooral de jongere werkenden zullen daarvan de schade ondervinden. 

Bestel het boek